12. IK Gauthiod

Vågar Anders för ovanlighetens skull ta bussen utanför Europa? Kan Johan lyftas av att han tycker sig känna lyssnarnas stöd?