6. Groningen

Anders går vilse bland kända sitcoms men det kostar honom inget annat än sin populärkulturella heder. Johan minns spelaren som rundade av varje match med en flaska rött.