Medarbetare

redaktion

Ola Carlson

VD & Designchef

Anders Bengtsson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Daniel Nilsson

Bildredaktör

Fredrik Tillberg

Redaktör Offside.org

marknad

Nils Rönnberg Vesterlund

Försäljnings- och marknadsansvarig

Henning Wideberg Blix

Försäljnings- och marknadsansvarig

Hanna Karlsson

Marknadskoordinator

ledning

Tobias Regnell

Förlagschef, tf chefredaktör Skriva

Ola Carlson

VD & Designchef

Tobias Regnell

Förlagschef

Tobias Regnell

Chefredaktör