Medarbetare

redaktion

Anders Bengtsson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Henrik Ekblom-Ystén

Redaktör

Daniel Nilsson

Bildredaktör

marknad

Nils Vesterlund

Försäljnings- och marknadsansvarig

Henning Wideberg

Försäljnings- och marknadsansvarig

Lars-Inge Nerbe

Försäljnings- och marknadsansvarig

Hanna Karlsson

Marknadskoordinator

ledning

Tobias Regnell

Förlagschef

Ola Carlson

Designchef

Martin Karlsson

Digitalchef