443. Hatten, hatten, lappen.

Eftersom Johan är på ett Lollo & Bernie-hotell i den grekiska övärlden blir det ett specialavsnitt den här veckan. Lyssnare har skickat in fotbollsnamn som Anders och Johan drar ur en hatt – klarar de av att säga något korrekt, relevant eller fyndigt om Dario Hübner, Kicki Bengtsson, Marino Ramberg, Iván de la Peña och Dion Dublin?